xin chào

ông già đầu tư ...

www.dautucoin.vn

đầu tư coin

lưu trữ coin tại ví 

hãy tìm hiểu một ví lạnh và cất eth 
hay btc - tất nhiên nếu bạn là người giầu có và tin tưởng tương lai xa - tôi và team thì gửi lên sàn và chờ bán

lưu trữ coin tại sàn

các sàn được đánh giá là an toàn có thể mua và để tại đó như một cách để có thể lưu trữ và chờ thời cơ

các yếu tố giao dịch margin

margin future để đánh giá thị trường và dùng đòn bẩy - học cách tính toán số lượng và khối lượng để ra đòn 

các cách đầu tư coin

học cách mua coin nền tảng / coin đầu chủng coin / học coin sàn các yếu tố mua coin như xổ số hay doanh nghiệp và cổ phiếu dạng coin

hedging trong đánh coin

sử dụng cách tính toán mua spot trên binance và bán một ít trên sàn để bảo hiểm an toàn

future trong đánh coin

tôi và team thích đánh margin hoặc future kênh short để thị trường down trend 

sưu tầm

www.hedging.vn

future

www.longshort.vn

margin

www.margin.vn

hold

www.holdcoin.vn

trading

những kịch bản đánh coin và giao dịch trong đầu tư - forex - tradecoin - các phương pháp phổ biến ta nên dùng 

rình rập và thời điểm

rình giá xuống đập hay rình mùa coin để tìm coin nền tảng ... mua gom dần

[1]

giao dịch xổ số 

khi thị trường mùa up trend xổ số xuất hiện ... 

[2]

mua trữ và để đó 

chiến lược theo bộ hoặc tổng lực theo chiến lược tất tay 

[3]

chỉ có 2 cách bạn đánh coin và trading 
theo mô hình 
hold coin 
margin coin 
thêm hedging coin tại sàn 

01

hold coin và margin

02

hedging trade và 
bảo hiểm trading

các dịch vụ của ông già

các nhóm tín hiệu vip
trading 
holdcoin
margin future

đánh margin hoặc hold coin

.www.mxc.com.vn 

trading 
scalping 

giao dịch

www.errantrade.com 

giao dịch trên sàn forex

đánh bên errante

www..erante.com

robot giao dịch và setup trading

APRIL 11, 2016

POSTED BY ADMIN

các trạng thái copy trade

APRIL 11, 2016

POSTED BY ADMIN

tỷ lệ rủi ro và xác định mất mát cũng như tính toán điểm mất trước tiên

APRIL 11, 2016

POSTED BY ADMIN